5 พฤติกรรม สมรรถภาพทางเพศเสื่อมเร็ว

5 พฤติกรรม สมรรถภาพ ทางเพศเสื่อมเร็ว

5 พฤติกรรม สมรรถภาพทางเพศเสื่อมเร็ว

5 พฤติกรรม สมรรถภาพ ทางเพศเสื่อมเร็ว
เป็นสภาวะ ที่มักพบเจอ ในเพศชาย เพราะเนื่องด้วย อวัยวะเพศชาย ไม่เเข็งตัว ในระหว่าง ที่มีเพศสัมพันธ์ และอวัยวะ ไม่พร้อมใช้งาน ไม่ว่าวัยไหน ก็เสี่ยงเกิด สมรรถภาพเสื่อมได้ หากมีพฤติกรรมเสี่ยง แต่เมื่ออายุที่เพิ่มขึ้น อาจส่งผล ให้เกิดปัญหา มากกว่า การทราบถึง ปัจจัย ที่ส่งผล ให้สมรรถทางเพศ เสื่อมเร็ว และรู้จัก วิธีป้องกัน ก็ส่งผลให้ เกิดได้ช้าลงอีกด้วย

พฤติกรรม ที่ส่งผล ให้เกิดสมรรถภาพ ทางเพศชาย เสื่อมเร็ว หรือเรียกอีกชื่อว่า เซ็กซ์เสื่อม อาจเกิดขึ้น จากพฤติกรรม ที่หลีกเลี่ยงได้ยาก
และมีพฤติกรรมมากมาย หลากหลาย โดยไม่ต้องรอ ให้อายุเพิ่มขึ้น และมักส่งผล ต่อปัญหาชีวิตคู่ได้ แม้พฤติกรรม ที่ไม่เกี่ยวข้อง กับเรื่องบนเตียง ก็ส่งผลให้เกิด สมรรถภาพทางเพศเสื่อม ได้อีกด้วย

เพศชาย

5 พฤติกรรมเสี่ยง สมรรถภาพทางเพศ เสื่อมเร็ว พฤติกรรมบางอย่าง อาจไม่ส่งส่งผลโดยตรง แต่อาจส่งผล ให้เกิด สมรรถภาพทางเพศ เสื่อมเร็วได้อย่างไม่น่าเชื่อ

  1. ความเครียดสะสม เมื่อมีความเครียด ที่เพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลต่อ ฮอร์โมน และทำให้ฮอร์โมน เกิดอาการ ผิดปกติ เมื่อเกิดความเครียด ที่เพิ่มมากขึ้น ควรรูจัก วิธีการหลีกเลี่ยง รือวิธีการขจัด ความเครียด เพื่อลด และไม่เกิดปัญหา ต่อสมรรถภาพทางเพศ
  2. พักผ่อนไม่เพียงพอ เมื่อพักผ่อน น้อยจนเกินไป อาจส่งผล กระทบต่อระบบ ในร่างกาย และไม่สามารถ ซ่อมแซ่มส่วนต่างๆได้ การพักผ่อน น้อย เป็นเวลาติดต่อกัน อาจมีผลกระทบ ต่อระดับ ฮอร์โมนลดลง ส่งผลทำให้ มีอารมณ์ทางเพศ ลดลง หรือสมรรถภาพทางเพศ ลดลงด้วย
  3. ดื่มแอลกอฮอล์ และคาเฟอีน มากจนเกินไป อาจส่งผลเสีย ทางสมรรถภาพทางเพศ เพราะหากดื่ม แอลกอฮอล์ หรือคาเฟอีน ในปริมาณที่มาก จนเกินไป ส่งผลให้ สมรรถภาพ แย่ลง เพราะระดับ ฮอรโมนไม่คงที่ ดังนั้น การรับอื่ม แอลกอฮอล์ หรือคาเฟอีน ควรดื่มในปริมาณ ที่เหมาะสมกับร่างกาย
  4. มีเซ็กซ์น้อย หากที่เซ็กซ์น้อยจนเกิดไป หรือน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ อาจส่งผล ให้เกิดการหมด อารมณ์ทางเพศ หรือเกิดการ เสื่อมของสมรรถภาพทางเพศได้ การมีเซ็กซ์ ควรมี 4 ครั้งต่อสัปดาห์ เพราะหากมีเซ็กซ์น้อยไป อาจส่งผลเสีย ต่อสมรรถภาพ ทางเพศได้
  5. ออกกำลังกาย มากหรือน้อย จนเกินไป การออกกำลังกาย ช่วยให้ ระบบต่างๆ ในร่างกาย ทำงานได้ เป็นอย่างดี การออกำลังกาย ที่ไม่พอดีกับร่างกาย อาส่งผล ให้สมรรถภาพ ทางเพศเสื่อม ได้เร็ว และยังส่งผลต่อ อารมณ์ที่มี ความแปรปรวนอีกด้วย

อาหารเสริม

พฤติกรรม ในชีวิตประจำวัน ต่างๆ ล้วนส่งผลให้เกิด สมรรถภาพทางเพศ เสื่อมได้ การปรับเปลี่ยน พฤติกรรม การใช้ชีวิต หรือหลีกเลี่ยง พฤติเสี่ยง ต่อการเกิด สมรรถภาพ ทางเพศเสื่อม ก็จะส่งผลดี ต่อร่างกาย การใส่ใจ ในพฤติกรรม การใช้ชีวิตมากขึ้น จะส่งผลดี ต่อร่างกาย และจิตใจ เป็นอย่างมาก ยอกจากนี้ การรับประทาน อาหารที่มีประโยชน์ ก็เป็นสิ่งจำเป็น และการรับประทาน อาหารเสริม ที่ช่วยบำรุง กระตุ้นสมรรถภาพ ทางเพศ ก็เป็นปัจจัย ที่ช่วยป้องกัน สมรรถภาพ ทางเพศเสื่อมได้