โสม กับสมรรถภาพทางเพศชาย

โสม กับสมรรถภาพทางเพศชาย

โสม หนึ่งของพืชธรรมชาติที่ใคร ๆ ก็รู้จัก  ซึ่งมีคุณประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะบำบัด ส่งเสริมทางเพศ และ เป็นสมุนไพรนิยมนำมาสกัด เป็น อาหารเสริม มากมาย โดยโสม เป็นอีกหนึ่งในสมุนไพรไทยที่มีคุณค่า ทางอาหารและยารักษาโรค ซึ่ง ณ ปัจจุบันก็เป็นที่นิยมนำมา สกัดมาเป็นยาและอาหารเสริมากมาย แต่เพื่อน ๆ เคยสงสัยหรือไหมว่า โสมที่มีอยู่ มีกี่ชนิด แล้วสารที่สกัดออกมาคือสารอะไร แล้วมีประโยชน์อะไรบ้าง วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยของเพื่อน ๆ กัน

โสม

ชนิดของโสมมี 3 ชนิด แบ่งตามอายุการเก็บเกี่ยว

  1. โสมสด เป็นโสมที่มี่อายุการเก็บเกี่ยวไม่เกิน 4 ปี
  2. โสมขาว เป็นโสมที่มีอายุการเก็บเกี่ยวไม่เกิน 6 ปี ( เป็นการทำส่วนที่เป็น เปลือกมาอบแห้ง เพื่อต้มเป็นยาสมุนไพร )
  3. โสมแดง เป็นโสมที่มีอายุการเก็บเกี่ยวที่มากกว่า 6 ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็นโสมที่นิยม นำมาต้ม รับประทานเพื่อสุขภาพยาวนานมากกว่า 2,000 ปี

โดยที่โสม ก็สามารถแบ่งออกเป็นโซนทวีปและประเทศได้อีกด้วย อาทิเช่น โสมเอเชียหรือโสมเกาหลี ที่หลาย ๆ คนคุ้นหูกัน โสมเหล่านี้ก็มักจะนิยมนำมาเป็นยาบำรุงร่างกาย

โสมเอเชียหรือโสมเอเชีย จะนำรากของโสม มาสกัด ซึ่งสารที่ได้จะมีชื่อเรียกว่า จินเซนโนไซต์ หรือ พาแน็กโซไซด์ มีสรรพคุณ ลดน้ำตาลในเลือด ช่วยการทำงานของระบบสมอง นอกจากนี้ทางการแพทย์ได้มีการนำมาสกัด เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจ รวมไปถึง อาการเสื่อมสภาพทางเพศได้อีกด้วย

ประโยชน์ของโสมต่อการบำรุงรักษาร่างกาย

  • ป้องกันและสามารถรักษาโรคมะเร็ง

เนื่องจากในโสมนั้น มีสารยับยั้งและบรรเทา โรคมะเร็ง อาทิเช่น พอลิแซ็กคาไรด์ จินเซนโนไซด์ เปปไทด์ เป็นต้น โดยมีการวิจัยและทำการทดลองศึกษาใว้ ได้ระบุใว้ว่าสารต่าง ๆ ที่อยู่ในโสมมีประสิทธิภาพในการต้านเซลล์มะเร็ง และยับยั้งการเจริญเติบโต ของเซลล์มะเร็งได้อีกด้วย นอกจากสารที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ก็ยังพบอีกว่า โสมมีสารจำพวก ซาโปนิน ที่สามรถลดการแพร่กระจายของเชื้อมะเร็ง และยังช่วยการเพิ่มการตอบสนองของการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งอีกด้วย

  • ป้องกันและบรรเทาเกี่ยวกับโรคในระบบประสาท

โสมมีคุณสมบัติลดภาวะความเครียดได้โดยวิธีการออกซิเดชั่น และยังช่วยป้องกันการเกิดโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท เนื่องจากโสมนั้นจะทำหน้าที่กระตุ้น เกี่ยวกัยวกับระบบหมุนเวียนเลือดได้ดีขึ้น ส่งผลให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายรวมถึงสมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาวการณ์เกิดโรคหลอดเลือดในสมองเนื่องจากเกิดจากความเครียดนั้นเอง

  • สามารรักษาโรคเบาหวาน

เนื่องจากในโสมนั้นมีสารต่าง ๆ มากมายที่สามรถลดภาวะน้ำตาลในเลือด และช่วยในเรื่องระบบการทำงานของร่างกายให้มีประสิทธิภาพที่สุด ดังนั้นการรับประทานโสมก็สามารถลด ภาวการณ์เกิดโรคเบาหวาน และยังสามารถบรรเทาได้อีกด้วย

โสม

การรับประทานโสมกับการเพิ่มพลังทางเพศ

นอกจากสรรพคุณต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น โสม ยังเป็นสุดยอดสมุนไพรในการเรื่องของ สมรรถภาพทางเพศอีกด้วย เนื่องจากในโสมนั้น มีโครงสร้างฮอร์โมนที่คล้ายฮอร์โมนเพศชายที่มีชื่อว่า ไฟโตแอนโดรเจน ซึ่งถ้ามีการรับประทานโสมเข้าไปก็จะยิ่งเพิ่มในส่วนของฮอร์โมนเพศชายเข้าไปอีก ดังนั้นจึงขนาดนามโสมว่า เป็นสมุนไพรอายุวัฒนะที่ใช้กันมาเป็นพัน ๆ ปี นอกจากการเพิ่มฮอร์โมนในเพศชายแล้วนั้น ยังเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในเพศชายได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้มีการศึกษารับรองวิจัยมากมายและหลายประเทศ ว่าโสมนั้นเพิ่มสมรรถภาพทางเพศชายได้ แน่นอน ณ ปัจจุบันนี้ มีการนำโสมมาทำเป็นอาหารเสริม และยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศมากมาย และท่านผู้ชายท่านใดที่กำลังมองหาอาหารเสริมอยู่นั้น เราแนะนำ  1-2-ZUM ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมรรถภาพทางเพศสำหรับท่านชายได้รับการยอมรับ มีการรับรองอาหารและยา อย. เป็นผลดีต่อร่างกายและปลอดภัย

สั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ได้ที่ FACEBOOK LINE IG