การดูแลภาวะหย่อนยานของเพศชาย

การดูแลภาวะหย่อนยานของเพศชาย

การดูแลภาวะหย่อนยานของเพศชาย

การดูแลและรักษาภาวการณ์นี้จำเป็นต้องพิจารณาถึงความปลอดภัย
ของผู้เจ็บป่วยรวมทั้งข้อคิดเห็นของคู่รักเป็นหลัก โดยเหตุนั้นก่อนจะมีการรักษา
หมอจำเป็นต้องประเมินสุขภาพเพศชายในองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ 

เพื่อใคร่ครวญขั้นตอนการรักษาที่สมควร ตามทางขององค์การอนามัยโลก (WHO)
เสนอแนะให้ใช้การรักษาเป็นลำดับขั้น เริ่มจากการดูแลรักษาโดยไม่ใช้ยา การใช้ยา
ซึ่งแบ่งออกเป็นยารับประทาน ยาฉีด ยาใส่ แล้วก็ในที่สุดเป็นการผ่าตัด
เดี๋ยวนี้ยังมีอีกหนึ่งการดูแลและรักษาลู่ทางเป็นการฟื้นฟูโดยไม่ใช้ยาอีกด้วย

การดูแลภาวะหย่อนยานของเพศชาย

 

โดยส่วนมากหมอจะชี้แนะให้คนเจ็บหยุดยาที่มีผลต่อการแข็งตัวขององคชาติ
ลดความอ้วนตัว บริหารร่างกาย หยุดยาสูบ พักให้พอเพียง และก็ลดความตึงเครียด
ร่วมกับการใช้ยารับประทานซึ่งเดี๋ยวนี้ถือได้ว่าเป็นการรักษาหลักสำหรับสภาวะหย่อนยานสมรรถนะทางเพศ 

โดยยาจะออกฤทธิ์สำหรับเพื่อการขยายเส้นโลหิตเพื่อมีเลือดไปเลี้ยงองคชาติเพิ่มมากขึ้น
เปรียบได้ดั่งการเปิดไหล่ถนนของถนนหนทางเส้นเดิมก็เลยสามารถลำเลียงรถยนต์ไปถึงเป้าหมายได้มากขึ้น
การแข็งตัวก็เลยดียิ่งขึ้น แต่ว่าการใช้ยาก็มีความจำกัด เพราะเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ 

การแข็งตัวก็เลยยังขาดความชอบธรรมชาติ จำเป็นต้องพึ่งยา จะต้องรอเวลาสำหรับในการออกฤทธิ์
วมทั้งสมรรถนะของยายังขึ้นอยู่กับภาวะเส้นโลหิตของคนป่วยว่ายังดีอยู่ไหมเท่าใด
ปรียบเสมือนถึงแม้เปิดไหล่ถนนแต่ว่าแม้ถนนหนทางยังเป็นหลุมบ่อ
การจราจรย่อมไม่อาจจะลำเลียงได้เร็วอย่างที่คาดหวัง นั่นเอง

สนใจสินค้า คลิกเลย FACEBOOKIGLINE